Fundacja

          Założona w roku 2004 r.  Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki Współczesnej Pauza (od 2005 roku posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego) powstała w wyniku współdziałania grupy osób skupionych wokół Pauzy, w której – jak dotąd – odbyło się blisko 150 wystaw fotografii, wiele wydarzeń muzycznych, warsztatów oraz spotkań z twórcami.

 

 

         Głównym i nadrzędnym celem Fundacji Pauza jest promowanie i wspieranie rozwoju sztuki współczesnej, jej twórców, wszystkich technologii służących jej prezentowaniu oraz szeroko pojęte działania edukacyjne. Odgrywamy rolę pośrednika, którego zadaniem jest umożliwienie realizacji ciekawych i twórczych projektów dotyczących sztuki współczesnej i multimedialnej, kinematografii, plakatu, muzyki, fotografii oraz wspieranie działań artystycznych wyróżniających się twórców, na każdym etapie procesu powstawania ich dzieła.

 

 

          Osiągnięcie wyznaczonych sobie celów Fundacja Pauza realizuje w szczególności poprzez: organizowanie festiwali, pokazów, koncertów oraz różnego rodzaju imprez służących promocji, propagowaniu i wspieraniu sztuki współczesnej oraz prowadzenie działań edukacyjnych.