wczytuje starsze
29Dzisiaj

wPunkt, Paweł Fabjański

Wystawa „wPunkt” jest otwarciem dyskusji na temat swobody twórczej w świecie komercji, oraz jest próbą zmierzenia się z dylematami i strategiami artystycznymi wobec zjawiska komercjalizacji. Czy właściwą strategią jest negacja i odrzucenie wszelkich aspektów komercyjności, by podkreślić niezależność twórczą? Czy jest nią umiejętne wplatanie wątków zaczerpniętych ze świata pop-kultury do...

Zobacz na Facebook 18:00Galeria WOLNY